Dit account is om administratie redenen afgesloten.
This account has been suspended due to administrative reasons.

Voor meer informatie neemt u contact op met info@123verkocht.info of 045 – 526 86 06.